دوستان عزیز پیش از آشنایی مفصل با اساسنامه ،مدبران و فعالیت های ما در خیریه لازم است طبق مقررات نسبت به شرح اطلاعات صاحب نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نماییم. نماد اعتماد این موسسه متغلق به موسسه خیریه مهرمبین برآفتاب است که در فعالیت های خیرخواهانه به نفع عموم مردم به خصوص نیازمندان مشارکت می نماید.

در این موسسه کالایی رد و بدل نمی شود بلکه خیرین بزرگوار از روی لطف و با شناخت از اهداف موسسه نسبت به حمایت از محرومان اقدام می نمایند. خیریه مهرمبین توسط جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران و شهرستانهای مختلف با اکثریت فرهنگیان جوان تشکیل شده است و تیم مدیریتی آن و هیات موسس همگی زیر 33 سال سن دارند و میانگین سنی کل اعضای تشکبل دهنده به کمتر از 26سال می رسد. این خیریه شفافیت و اقدام سریع به خصوص در بحث بیماران سخت را در صدربرنامه های خود قرار داده است. همچنین درب خیریه بر روی تمامی خیران کشور باز است و کارکنان موسسه مهرمبین افتخار می کنند که در تماس تنگاتنگ با خیرین و مردم کشور عزیزمان باشند .


گفتنی است موسسه خیریه مهر مبین به شماره ثبت 100 و شماره مجوز 571/03/516/02/1514 زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.این موسسه به دنبال رسیدن به 5 هدف تعیین شده می باشد که با همراهی خیرین به دنبال تحقق آنان می باشد. این اهداف در چارچوب اساسنامه عبارت اند از:

1-کمک به درمان بیماران نیازمند به خصوص بیماران صعب العلاج
2- کمک به افراد مسن به خصوص زنان سالخورده فاقد شوهر یا فرزند نان آور
3- فعالیت در جهت یاری رساندن به ازدواج آسان جوانان
4-فعالیت در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت
5- فعالیت در جهت خدمات به خانواده زندانیان نیازمند علاوه بر این موسسه؛ چنانچه توانایی داشته باشد مایل است در تمامی امور خیری که برای تحقق جامعه مهربانتر و ایده آل لازم است گام بر دارد.

اساسنامه


«بسمه تعالی»

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱
نام : موسسه خیریه مبین است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می‌شود .

ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا این موسسه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسلت غیرتجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.

ماده ۳
محل: مرکز اصلی ، ایران استان ایلام شهرستان چرداول به نشانی سرابله-خیابان ولیعصر –جنب فروشگاه مصطفایی ودر صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ، درسایرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دائر نماید.
تبصره 1 : موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافن مجوز از سایر سازمان های دیگر را ندارند
تبصره 2: منظور از مرجع صدور مجوز نیروی انتظامی می باشد.

ماده ۴
تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام موسسه مهرمبین برآفتاب حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروههای سیاسی نخواهند داشت.

ماده ۵ مدت: فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.


ماده ۶ دارایی اولیه: موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده ودراختیار موسسه قرارگرفته است.

تبصره 1: موسسان و وابستگاه طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده 18 قانون مالیات های مستقیم)؛ هیئت امناء و مدیران موسسه از انجام هرگونه معامله با موسسه ممنوع می باشند.

تبصره 2-موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و عدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند.


ماده 7 هئیت موسس بعد از تاسیس و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان موسس مسئولیتی در موسسه نخواهند داشت.

ماده 8 اهداف موسسه عبارتند از : 1-کمک به درمان بيماران نيازمند به خصوص بیماران صعب العلاج
2-کمک به افراد مسن به خصوص زن سالخورده فاقد شوهر يا فرزند
3-فعالیت در جهت یاری رساندن به ازدواج آسان جوانان
4-فعالیت در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت
5- فعالیت در جهت خدمت به خاتواده زندانیان نیازمندان ماده

9 طرح ها و برنامه ها و سایر اقدام ها طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد ، پس اغز کسب موافقت و با نظارت وزارت خانه یا سازمان دولتی ذی ربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 10 فعالیت اعضاء اعم از هیات موسس،‌ هیات امناء ، هیات، مدیره، و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده واعطای هرگونه تسهیلات از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره : هیئت مدیره می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیر عامل میلغی را برابر قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.

فصل دوم -ارکان موسسه

ماده 11 ارکان:موسسه عبارتند از : ۱– مجمع عمومی هئیت امناء ۲– هیئت مدیره . ۳- مدیر عامل . ۴- بازرسان .

الف- مجمع عمومی هیئت امنا ماده12 مجمع عمومی هیات امناء به تعداد 7 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشند که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره : در صورت استعفا یا فوت هر یک ازعضاء هیئت امناء عضو جانشین، در اولین جلسه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 13 -مجمع عمومی عادی هیات امنا سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، ‌جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هد تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی هیات امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده در اموری که از وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیات مدیره،‌بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد.

ماده 14 وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنا: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل ) و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان ) در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن. ۳– تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن. ۴- بررسی و تصویب پاره ای پیشنهادات هیئت مدیره. ۵- تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲ ۶- تصویب ترازنامه و بودجه. 7-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.

ماده 15 مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : 1-با درخواست هیئت مدیره یا بازرس 2-با درخواست یک سوم اعضاء هیات امناء تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده 16 وظایف مجمع عمومی هیات امناء فوق العاده: ۱– تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه. ۲– بررسی و تصویب یا رد انحلال. ۳– عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سر رسید مجمع عمومی عادی. ۴- تغییر نشانی. 5-افزایش یا کاهش سرمایه. 6-ورود عضو یا اعضا جدید موسسه

ماده 17 مجامع عمومی هیات امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند. تبصره: اعضا هیئت رئیسه نباید از بین کاندید های هئیت مدیرع و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء، انتخاب خواهند شد.

ماده 18 موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود . در صورتی که درآمد و هزینه های موسسه از طریق اعضاء تامین شود این تعداد می توانند به سه نفر عضو اصلی و یک نقر عضو علی البدل تقلیل یابند.

تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.
تبصره ۳ : انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.


ماده 19 در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 20 هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر یک سال یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. * فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 21 اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.

ماده 22 هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد نمود.

ماده 23 هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظائف و اختیارات آن در چهار چوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد : حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیات امنا، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل بغیر. بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیات امنا می باشد بنام موسسه انجام دهد.

( تبصره ۱ ) – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت هیات امنا است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف موسسه دارا می باشد.

( تبصره ۲ ) – هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.

( تبصره ۳ ) – اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ؛ دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

( تبصره ۴ ) – کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده 24 هیات امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

تبصره 1: بازرسان اصلی و علی البدل نباید از بستگان درجه یک، دو و سه نسبی یا سببی هئیت مدیره باشند.

تبصره 2: مدیران و مدیرعامل موسسه، هرکس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره یک موظفا حقوق دریافت می نماید و اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت نمی توانند به سمت بازرس موسسه انتخاب شوند.

تبصره3: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.


ماده 25 وظائف بازرس به شرح زیر می باشد: ۱– بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امناء. ۲– مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیات امناء. ۳– گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امناء. ۴– اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیات امناء گذاشته اند.

(تبصره) – بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.


ماده26 بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امناء را بنماید.

ماده 27 در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 28 هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیات امناء تعیین و معرفی نشده اند به مسئولیت خود باقی خواهندبود.


فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 29 بودجه موسسه از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس،صدقات و فعالیت های مجاز در چهار چوب اهداف و سایر کمک های مردمی، دولتی یا بین الملی تامین می شود.

تبصره ۱ :انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اما کن عمومی و خصوصی ممنوع است.

تبصره ۲ :برپائی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری و با اطلاع کتبی به نیروی انتظامی امکان پذیر است.

تبصره ۳ : جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی (به تعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادرکننده پروانه فعالیت موسسه و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد.

تبصره ۴ : کلیه دریافت ها و پرداخت های موسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و موسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی ثبت نماید. کمک های غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.

تبصره 5: موسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید.

تبصره 6: هر گونه کمکهای ( خارجی ) بین المللی قبل از دریافت بایستی بانظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمکهای دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

تبصره 7: نحوه جمع آوری کمک های مردمی موسسات براساس دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوری کمک های مردمی تشکل های غیردولتی و موسسات خیریه صورت می پذیرد.

*فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیرتجاری بودن موسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که درکلمه تجارت صورت گیرد، ممنوع است.


ماده 30 هیچیک از ارکان موسسه اعم از هیئت امنا، مدیره ،‌مدیر عامل ، بازرسین حق معامله ،‌برداشت یا تخصیص در آمد موسسه را به نفع خود یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمد های موسسه صرفا جهت تقویت بنیه مالی و در راستای اهداف هزینه خواهد شد.

تبصره – تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ماده 31 درآمد وهزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

(تبصره ۱ ) – کلیه وجوه مازاد بر هزینه های موسسه در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .

( تبصره ۲ ) – سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده 32 بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی انجمن بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند .

ماده 33 هیات امناء می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره و تائید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد. ماده 34 کلیه مدارک، پرونده ها، نوشتجات، در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود. مکاتبات رسمی با امضای رئیس هیات مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 35 هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و صورت جلسات در صورتی معتبر است که به تائید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.

ماده 36 محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 37 موسسه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.

( تبصره ) – هیات مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.

ماده 38 انحلال: در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده 5 نفر را بعنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارائی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارائی موسسه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذارشده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.


ماده 39 انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.


ماده 40 مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهدشد.


ماده 41 این اساسنامه که مشتمل بر ۳ فصل و 41ماده و 30 تبصره در نشست هیات مؤسس و هیات امناء به تصویب رسید.


این موسه هیات امنایی دارای هیئت مدیره ای به شرح زیر است که موظف است تمام اقدامات لازم در جهت رسیدن به اهداف مورد را انجام دهد.اعضای هئیت مدیره عبارتند از: 1-علیدوست ملکی زاد 2-سعید دارابی -3آمنه مینایی 4- شیوا سارابیگی 5-احسان طهماسبی 6-سمیره ترجان 7-جبار سارابیگی


مدیریت موسسه برعهده آقای آقای علیدوست ملکی زاد و سیاوش دارابی می باشد . همچنین بازرسان موسسه آقای میلاد قیطاسی و مصطفی احمدی می باشند.


شایان ذکر است که مدیران و اعضای هیات امنا و هیات مدیره به هیچ وجه ادعای مالکیتی بر موسسه ندارند و آن را متعلق به تمام خیرین کشور می دانند. از این رو و با وجود اینکه موسسه توسط نهادهای نظارتی کنترل می شود مایل است که تمامی اسناد و مدارک موسسه را در اختیار خیرین قرار دهد تا آنها مطمئن باشند که کمک مورد نظر به دست فرد مورد نظر یا جامعه هدف می رسد. در واقع ما با پیام شفافیت خواستار این هستیم که مردم با تشخیص صحت و سلامت موسسات غیر دولتی نسبت به کمک به آنها بیفزایند تا در تحقق جامعه ایده آل گامی هرچند کوچک برداریم... به امید روزایی که در سرزمینمان غم کمتر باشد و شادی زنان و بچه ها و مردانمان فزونتر...
درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

دیدگاه‌ها   

+1 # Parvaze 1396-07-18 23:01
سلام دوستان. من تازه با این سایت اشنا شدم. چند تا سوال دارم.

اول اینکه من چجوری می تونم اطمینان حاصل کنم که کمکم به دست مردم کشورم می رسه.قصد توهین ندارم ولی متاسفانه سایتهای زیادی هستند که ادعای کمک کردن دارند.

دوم اینکه چجوری می شه از خارج از کشور کمک کرد. مرسی از توجهتون.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # مدیریت سایت 1396-07-19 12:49
سلام ممنون از توجه شما به ما. خوشحال می شویم وقتی هموطنانمون مخصوصا کسانی که خارج از کشورند فعالیت های ما را دنبال می کنند. با توجه به سختی وارد کردن پول، ما با یک موسسه فرانسوی فعالیت می کنیم که هموطنایی که قصد کمک به ما دارند به حساب آنها در پاریس می ریزند و آنها هم با ارسال فیش واریز ما پول را به دست ما می رسانند. البته از طریق صرافی هم می شود که کمی از آن را بر میدارند. ولی این موسسه فرانسوی کل پولو بدون یک ریال کم و کاست به موسسه می رساند.
اسم موسسه ذر فرانسه Education far away

شماره حسابشون هم و اسم بانکشون هم اینه که در زیر فرستادم. این ایبن مثل شباس که از هر بانکی میشه پولو فرستاد . ممنون از توجه شما. در ضمن ما شماره تلگرام هم داریم که خدمتتون می نویسم. 09129430797.
CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
BIC : CEPAFRPP751
IBAN : FR76 1751 5006 0008 0015 5657 194
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # mythagh sanii 1396-10-19 02:24
با سلام
میشه آدرسه این مرکز فرانسوی رو بگین؟ من از امریکا بخوام پول بریزم آدرس اون موسسه رو میخوان. اون شماره ای که گذاشتین رو نتونستم تو تلگرام مسج بدم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # مدیریت موسسه 1396-10-19 09:59
ایمیل براتون فرستادیم. همچنین شماره تلگرام باید 0098 را بذاری. یعنی 00989129430797 را سیو کنی یا آِیدی زیر پیام بدی.
@siavash-darabi
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # مدیریت موسسه 1396-10-19 10:01
جهت اطمینان از رسیدن کمک ها به نیازمندان لطفا با موسسه در ارتباط باشید تا همیشه مدارک براتون ارسال شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # mythagh sanii 1396-10-26 03:02
من به این موسسه در فرانسه پول ارسال کردم امیدوارم به زودی به دستتون برسه. اگه مشکلی بود لطفا خبر بدین.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ف 1396-10-19 09:22
سلام من به موسسه خیریه مهر مبین کمک کردم فقط امیدوارم این مبالغ واقعا به دست افراد مستحق برسه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت خیریه 1396-11-08 12:37
سلام ممنون از خیرین داخل و خارج از کشور. خوشحال می شویم وقتی هموطنانمون مخصوصا کسانی که خارج از کشورند فعالیت های ما را دنبال می کنند. با توجه به سختی وارد کردن پول، ما با یک موسسه فرانسوی فعالیت می کنیم که هموطنایی که قصد کمک به ما دارند به حساب آنها در پاریس می ریزند و آنها هم با ارسال فیش واریز ما پول را به دست ما می رسانند. البته از طریق صرافی هم می شود که کمی از آن را بر میدارند. ولی این موسسه فرانسوی کل پولو بدون یک ریال کم و کاست به موسسه می رساند.

اسم موسسه در فرانسه Education far away

شماره حسابشون هم و اسم بانکشون هم اینه که در زیر فرستادم. این ایبن مثل شباس که از هر بانکی میشه پولو فرستاد . ممنون از توجه شما. در ضمن ما شماره تلگرام هم داریم که خدمتتون می نویسم. 09129430797.
CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
BIC : CEPAFRPP751
IBAN : FR76 1751 5006 0008 0015 5657 194
152 Rue de paris
91120 palaiseau,france
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # نبی الله حیدری 1397-05-16 17:54
سلام ادرس و شماره تماستون رو میتونیم داشته باشیم و یک سوال تکراری که چجوری میشه از این کمک به محتاج واقعیش مطمعن بود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # Сialis 1397-06-19 04:43
I just could not go away your site prior to suggesting
that I really enjoyed the usual info an individual supply for your
visitors? Is going to be back often in order to inspect new
posts
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # سهیل نادری 1397-08-13 21:53
سلام ما یه گروهی هستیم که در صورتیکه کسی احتیاج ب عمل داشته باشه ادرس بیمارستان میگیریم و راسا اقدام میکنیم اگر موردی بود پیام بدید
086332226232. نادری
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # SLR 1397-11-28 00:02
سلام چطور میتونم بعنوان مدد جو ثبت نام کنم
یعنی واقعا جایی هست که کمک کنه؟
اگر واقعی هستین جوابمو بدین راهنماییم کنین
میدونی من دیگه هیچی ازم نمونده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # SLR 1397-11-28 00:02
سلام چطور میتونم بعنوان مدد جو ثبت نام کنم
یعنی واقعا جایی هست که کمک کنه؟
اگر واقعی هستین جوابمو بدین راهنماییم کنین
میدونی من دیگه هیچی ازم نمونده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # احمد 1397-12-22 04:10
چرا حضرت ایت الله مردم ایران را دوست نداره ؟ :sad:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:zagrosGroup