این روایت زندگی صبورانه یک مادر و دو دخترش در خانه ای با کم ترین امکانات و گل و چوب و البته فقدان نعمت پدر است. مادر خانواده متاسفانه به دلیل سکته توانایی راه رفتن از دست داده و هزینه های زیادی ماهانه خرج فیزیوتراپی و دیگر داروهایش می شود . یکی از دختران نیز بیماری صرع دارد و متاسفانه به دلیل فقر تهیه داروهای وی نیز بسختی صورت می گیرد.

دختر دیگری که از این دو حمایت می کند و کارهای مراقبتی آنها را انجام می دهد خود نیز دچار مشکل از ناحیه دست است. هزینه های درمانی این خانواده در ماه بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان است. لطفا با ما در رفع مشکل این خانواده برای یکسال سهیم شوید.


پی نوشت 1: در موسسه صدها بیمار سخت و نیازمند به اضافه دانش آموز،دانشجو و پیرزنان بی بضاعت وجود دارد که چشم انتظار یاری شما خوبان است، هر کمک شما لبخندی می آفریند...چنانچه کمک ها از سقف عبور نماید این هزینه ها صرف این بزرگواران می گرد.گزارش عملکرد: خوشبختانه علیرغم عدم موفقیت این پرونده ، توانستیم از محل یک فراخوان دیگر هزینه درمانی این خانواده را تامین کنیم و مبلغ ماه نخست را پرداختیم.دعای این مادر و خواهران مطمئنا گره کشای مشکلات ما و خیران خواهد بود.

درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:zagrosGroup