امروز می خواهیم روایتگر درد دو انسان باشیم که هردو وضعیت مالی مناسبی ندارند و البته هر دو روستایی اند . یک مرد و یک زن ، در واقع  یک پدر و مادر  ...مادر سرطان سینه دارد و به 6 مرحله شیمی درمانی نیاز دارد. پدر مبتلا به سرطان مغز و استخوان است و پزشک متخصص برای وی 8 مرحله شیمی درمانی برای وی تجویز شده است .


خیریه مهرمبین امیدوار است با یاری شما هموطنان هزینه های این 14 جلسه را که جلسه ای پانصد هزار تومان و جمعا هفت میلیون تومان می شود بپردازد. لطفا یاریگر ما در کاهش آلام این هموطنان باشید.


پی نوشت 1: در موسسه صدها بیمار سخت و نیازمند به اضافه دانش آموز،دانشجو و پیرزنان بی بضاعت وجود دارد که چشم انتظار یاری شما خوبان است، هر کمک شما لبخندی می آفریند...چنانچه کمک ها از سقف عبور نماید این هزینه ها صرف این بزرگواران می گردد.


گزارش عملکرد: خوشبختانه هزینه این بیماران تهیه گردید و دو مرحله کمک به حساب آنها واریز گردید.
درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907