موسسه خیریه مهرمبین به رسم هرساله خود، امسال نیز مبالغی به 114 خانواده نیازمند که در موسسه دارای پرونده هستند تقدیم می کند. امیدواریم که عید 97 پر از شادی و نیک کامی برای هموطنان به خصوص نیازمندان و البته خیرینی باشد که موسسه را در راه اهداف خود یاری می نمایند. لازم به ذکر است هموطنان می توانند تا قبل عید در این طرح مشارکت نمایند و کمک های خود را به حساب های موسسه واریز نمایند. موسسه آمادگی دارد براساس دلخواه خیرین این کمک ها را به یتیمان،بیماران، پیرزنان روستایی و دیگر اقضار هدف موسسه برساند.

گزارش عملکرد:با حضور مسولان کمیته امداد عیدی 114 خانواده تحت پوشش موسسه پرداخت گردید. امسال از آذوقه نقدی گذشتیم و جهت راحتی خانوارها آنرا به صورت نقدی پرداخت کردیم


درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:zagrosGroup