مهندس سعیدی کیا در سفری که به ایلام داشتند ضمن دیدار با مردم و واگذاری 1070 سند به مردم شهرستان چرداول مبلغ 70 میلیون ریال جهت خرید آذوقه شب عید برای نیازمندان این شهرستان که تحت پوشش موسسه هستند اختصاص داد. خیریه مهر مبین امیدوار است با همیاری هموطنان بتواند برای 300 خانوار نیازمند در شب عید آذوقه تهیه نماید...انشالله...