مشرق نیوز نوشت: مردم سرابله مرکز شهرستان چرداول پیکر پاک و مطهر شهید قلی‌زاده را در شهر سرابله تشییع کرده و با پیکر این شهید والا مقام وداع کردند. یک نفر از شهدای حادثه تروریستی پایتخت علی قلی‌زاده اهل منطقه آسمان آباد شهرستان چرداول بود که به همراه جلیل احمدبیگی یکی دیگر از اهالی این روستا برای پیگیری امور ساخت مسجد روستا به ساختمان اداری مجلس مراجعه کرده بودند. لینک این خبر به همرا تصویر: http://www.mashreghnews.ir/photo/735590/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85