این مادر که دارای سه فرزند است تاکنون دو مرتبه عمل سینه انجام داده است و دچار بیماری سرطان سینه است. چندین ماه است شیمی درمانی می کند و با توجه به اینکه شوهرش کارگر ساختمانی است در تهیه مخارج ناتوان اند و قرض زیادی از اقوام گرفته اند.

علاوه بر شیمی درمانی این خانم باید هر 21 روز داروی هرسپتین را تا یکسال مصرف نماید که این دارو بدون بیمه سه و نیم میلیون و با بیمه نزذیک چهارصد تومان است. در مجموع هر ماه 800هزار تومان هزینه درمان این مادر نیازمند می شود.

گزارش عملکرد: با یاری خداوند متعال، هزینه درمانی این مادر تهیه شد و هزینه ماه اول را نیز به وی پرداخت کردیم. به مدت یکسال خیریه هرماه تمامی هزینه ها را پرداخت می نماید.. امیدواریم خداومد ما را در جهت خدمت رسانی به بیماران به خصوص بیماران صعب العلاج یاری نماید.