این پدرمهاجر افغان که قبلا کارگری می کرده،در یک حیاط در پایین شهرتهران سکونت دارد به سرطان مغزی دچار شده است و نیاز به جراحی فوری در همین هفته دارد.

 

با وجود اینکه جراحی در بیمارستان دولتی است به دلیل نداشتن دفترچه درمانی هزینه جراحی 15 میلیون تومان است.در کنار خیریه مهرمبین لبخندی و شادی به همنوعانمان هدیه دهید.


پی نوشت: خوشبختانه عمل با موفقیت انجام گرفت و با کمک خدا و خیرین مبلغ 157 میلیون ریال هزینه گردید که اسنادش در کانال خیریه است. اینک برای دو بیماری که در صف پیوند کلیه هستند نیاز به جمع آوری کمک داریم.

پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب