خیریه مهرمبین با تحت پوشش قراردادن یتیمان،پیرزنان تنها،دانش آموزان بی بضاعت،نوعروسان محتاج جهیزیه و بیماران سرطانی و نیازمند توانسته است به صدها نفر خدمات ارائه نماید.

از این رو از شما روزه داران گرامی تقاضا می شود جهت کمک به نیازمندان و بیماران سرطانی فطریه خود را از طریق راههای زیر به حساب موسسه واریز نمایید.ممنون که در کنار ما شادی آفرین هستید.
پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب