امروز شنبه  20 آذر با یاری خداوند متعال به بخش زاگرس در شهرستان  چرداول رفیتم و با کمک چند تن از دوستانی که با مهرمبین همکاری افتخاری دارند توانستیم تعداد هزار عدد کنسرو مرغ با کیفیت را در بین اهالی پخش نماییم. لبخند اهالی باعث شد که در هوای سرد منطقه ما تنها گرمایی لبخند آنها را حس کنیم و امیدواریم که در آِنینده بار بتوانیم این کار را تکرار نماییم.

این اتفاق در روزهای بعد هم تکرار گردید و در تاریخ 23 تا آخر ماه 2 هزار دیگر و از امروز 30 آذر هم 3 هزار دیگر در شهرستان چرداول در بخش های مرکزی،زاگرس، شباب بین مددجواین موسسه و نیازمندان شهرستان توزیع گردید. 

در پایان نکته ای که لازم است گفته شود این است که خیریه مهرمبین با تحت پوشش قرار دادن صدها دانش آموز، خانوار نیازمند ، پیرزن تنها و بیماران صعب العلاج آمادگی دارد نسبت به توزیع نذورات مردمی  اقدام نماید. همچنین از تمامی خیران تقاضا مندیم چنانچه برایشان مقدور است ما را در تهیه آذوقه ماهانه پیرزنان و خانواده های تحت حمایت همراهی نمایند. این آذوقه ها شامل برنج، روغن نباتی، قند، بسته های ماکارونی و حبوبات می باشد. ما به مدد عشق اینجا سر پاییم و بس...منتظر حضور عاشقان انسانیت هستیم
پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب