با توجه به میزان بالای افسردگی و خودکشی در استان ایلام و با توجه به اینکه این استان در زمره محروم ترین استانهای کشور قرار دارد ؛ موسسه خیریه مهرمبین در نظر دارد تمامی بیماران اعصاب و روان شهرستان چرداول را تحت حمایت مادی و معنوی خود قرار دهد. این طرح که به نام مرحوم فرحناز سارابیگی که خود نیز دچار این بیماری بود و مادر مدیران و خواهر و زن عموی اعضای هیات مدیره خیریه مهرمبین است نام گذاری شده است، که امید است حمایت از این بیماران باعث شادی روح آن مرحوم و دیگر درگذشتگان بیماری اعصاب و روان گردد. از خیرین گرامی نیز تقاضا داریم چنانچه مقدور است جهت حمایت از این بیماران و تحت پوشش قرار دادن آنها با موسسه تماس حاصل نمایند.
پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب