شما دعوتید به نوشیدن عشق ، دعوتید بر برداشتن توشه ای از عشق...ما جهت پیوند دادن نیازمندان و خیرین طرحی را در موسسه آغاز کرده ایم...

خیرین گرامی می توانند با شرکت در طرح توشه عشق خیریه مهرمبین(به نیابت از خود یا عزیزان درگذشته خود) مبلغ هزار تومان را به صورت روزانه یا ماهی سی هزار تومن و جمعا سالی 360 هزار تومن را به کمک جهت بیماران سخت، یتیمان و بیماران اعصاب و روان و پیرزنان یا جهیزیه اختصاص دهند. خیرین عزیز می توانند با ارسال شماره تماس و نام خانوادگی در بخش نظرات یا ارسال پیامک به شماره موبایل 09129430797 در این طرح سهیم شوند.

موسسه پس از این هرماه در تماسی ضمن یادآوری پرداخت، اسناد واریز وجه شما به حساب بیماران یا یتیمان یا دیگر گروههای هدف را ارسال خواهد کرد. ما در واقع با این طرح می خواهیم حلقه واسط بین نیازمند و خیر بوده و در واقع خیرین بتوانند به صورت مستقیم مبلغ خود را به نیازمند رسانده و از هزینه کرد آن مطمئن شود.هدف اصلی گروه دانشجویی و فرهنگی خیریه بیش از هرچیز جلب اعتماد شما عزیزان می باشد.از حضور شما در این طرح عاشقانه سپاسگذاریم.


پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب