مهندس سعیدی کیا در سفری که به ایلام داشتند ضمن دیدار با مردم و واگذاری 1070 سند به مردم شهرستان چرداول مبلغ 70 میلیون ریال جهت خرید آذوقه شب عید برای نیازمندان این شهرستان که تحت پوشش موسسه هستند اختصاص داد. ...


پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب