دوستان و همراهان خوب موسسه خیریه مهر مبین ، می توانید از طرق گوناگون حامی معنوی یا مادی موسسه باشید و ما را در اجرایی کردن اهداف آن یاری نمایید. در بخش تماس با ما راههای ارتباط را نوشته ایم تا هم میهنان گرامی بتوانند ضمن حمایت معنوی از ما، دغدغه های خود و نظراتشان را با ما در میان بگذارند . در این بخش نیز شماره حساب و کارت موسسه و پرداخت الکترونیکی را خواهیم گذاشت تا همراهان عزیز بتوانند ما را در این کار خیر یاری دهند.


شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:

6104337806663215شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب :

5782224907شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:

IR320120000000005782224907درگاه پرداخت الکترونیکی:


333#*4*733*
پرداخت با کد ussd :
شماره حساب :
5782224907
شماره کارت :
6104-3378-0666-3215
موسسه خیریه مهر مبین بر آفتاب